türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi alabilir mi 5

sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları [250] Madde 187 – Bir cezalı ordudan ayrılırsa evvelce verilen disiplin cezasının infazı veya ikmali caiz değildir. Şu kadar ki cezanın ikmaline kadar ordudan terhisi sonraya bırakılabilir. Disiplin cezalarının denetim mercii olan AYİM’nin yapısı ve işleyişindeki aksaklıklar, 5982 sayılı Kanun hükümleri de göz önüne alınarak giderilmelidir. Bu […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi alabilir mi 5 Read More »